Call for proposals „Research Potential Database” SEA-EU

Nauka, Pracownik Naukowy

🇵🇱 Uniwersytet Gdański zaprasza naukowców do udziału w konkursie „Research Potential Database” SEA-EU, który ma zachęcić do podjęcia lub umocnienia współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej pomiędzy uczelniami partnerskimi SEA-EU przy wykorzystaniu informacji dostępnych w Bazie Potencjału Badawczego „Research Potential Database”. Wnioskodawcami projektu mogą być osoby będące nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w Uniwersytecie Gdańskim jako podstawowym miejscu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub badawczych. Zgłoszone inicjatywy powinny angażować naukowca lub grupę badawczą z co najmniej jednej zagranicznej uczelni z konsorcjum SEA-EU. Projektom spełniającym kryteria zostanie przyznany jednorazowy grant w wysokości 10 000 zł, który może być przeznaczony na realizację wyjazdów służbowych naukowców UG oraz wizyty współpracowników/członków grupy badawczej z jednostki uczelni partnerskiej SEA-EU.

📌 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku oraz listu intencyjnego. Szczegółowy regulamin📝

Oba dokumenty należy wysłać w wersji elektronicznej do Biura SEA-EU pod adres sea-eu@ug.edu.pl 📧 do dnia 20 czerwca 2022 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 25 lipca 2022 roku.

Warunkiem rozliczenia grantu przyznanego w konkursie „Research Potential Database” SEA-EU jest przesłanie do Biura SEA-EU w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po otrzymaniu dofinasowania sprawozdania z realizacji projektu.

🇬🇧 The University of Gdańsk invites researchers to participate in the Competition „Research Potential Database” SEA-EU which aim is to encourage the establishment or strengthening of research and teaching cooperation between SEA-EU partner universities using the information available in the Research Potential Database available at https://sea-eu.pl/. The competition is open to academic teachers employed at the University of Gdansk as their primary workplace within the group of research and teaching or research staff. The applicant will implement the project in collaboration with a minimum of one researcher/research group from a foreign SEA-EU partner University. A one-off grant of 10 000 PLN may be granted for the implementation of activities under the competition like business trips of UG researchers and visits of associates/research group members from the SEA-EU partner University unit. 

📌 To enter the competition, you must submit an application and a letter of intent. Rules of the Competion ‚Research Potential Database’ SEA-EU 📝

Both documents are to be submitted electronically to the SEA-EU Office, 📧 e-mail sea-eu@ug.edu.pl before June 20, 2022. The results will be announced on July 25, 2022.

The condition of settlement of a grant awarded in the Competition „Research Potential Database” SEA-EU is sending a project report to the SEA-EU Office by 15 January of the year following the receipt of the grant.

W SKRÓCIE

What?
Call for proposals „Research Potential Database” SEA-EU
For whom?
For academic staff from SEA-EU partners
Registration
Until June 20
Results
June 25
How to apply?
Submitting an application and a letter of intent