Wspólny kierunek studiów – Zrównoważone Zarządzanie Instytucjami

Nauka

Wspólny kierunek sześciu uczelni z całej Europy – trwają prace nad studiami magisterskimi TURQUOOOISE! Między 4 a 7 grudnia br. przedstawiciele uczelni SEA-EU spotkali się w Gdańsku na Staff Weeku Wydziału Zarządzania, aby porozmawiać o programie i organizacji innowacyjnego projektu.  

Program Uniwersytetów Europejskich pozwolił nawiązać stałe relacje uczelniom oddalonym od siebie o tysiące kilometrów. Jednym z unikalnych wyników tej bliskiej, wieloletniej współpracy są wspólne kierunki organizowane przez uczelnie partnerskie w ramach środków Erasmus Mundus. 

W przypadku sojuszu uczelni nadmorskich SEA-EU są to: MIPMAL, dotyczący zarządzania portem i logistyką, oraz TURQUOOOISE, związany ze zrównoważonym zarządzaniem instytucjami. To właśnie twórcy tej drugiej inicjatywy spotkali się w dniach 4-7 grudnia na Uniwersytecie Gdańskim. 

Podczas Staff Weeku zorganizowanego przez Wydział Zarządzania przedstawiciele sześciu z dziewięciu uczelni należących do SEA-EU rozmawiali o tym, jak zachęcić studentów do rekrutacji na kierunek oraz o aspektach dziedzictwa kulturowego w programie studiów. Międzynarodowy zespół odwiedził także terminal kontenerowy Baltic Hub, aby zobaczyć zrównoważone rozwiązania w praktyce. 

– Chcemy zaprezentować interdyscyplinarne podejście do edukacji i zaoferować studentom wiedzę i praktyczne doświadczenia – powiedziała dr Anne Marie Thake z Uniwersytetu Maltańskiego. 

Grudniowy Staff Week zorganizowały przedstawicielki UG w projekcie TURQUOOOISE: Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju Wydziału Zarządzania dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UGdr Aleksandra Koszarek-Cyra oraz dr Joanna Próchniak. W organizację kierunku zaangażowani są także przedstawiciele Uniwersytetu Maltańskiego, Uniwersytet Zachodniej Bretanii, Uniwersytetu NORD, Uniwersytetu w Kadyksie oraz Uniwersytetu w Splicie.

Prace nad TURQUOOOISE i MIPMAL nadal trwają. Jednym z największych wyzwań przedsięwzięcia jest przygotowanie kierunku tak, aby dyplom jego ukończenia był uznawany we wszystkich sześciu krajach. Jest to innowacyjne podejście do edukacji, które nie byłoby możliwe bez silnej współpracy zainicjowanej przez program Uniwersytetów Europejskich.

aut. Marcel jakubowski