Wrażenia z Waves of culture

Kultura, Student

🎼 Najbardziej kulturalne wydarzenie SEA-EU za nami! Między 13 a 17 września Uniwersytet Gdański był gospodarzem wydarzenia „Waves of culture” – interkulturalnych warsztatów inspirowanych morzem, w których wzięli udział studenci z uczelni zrzeszonych w ramach European University of the Seas SEA-EU. Program wydarzenia zakładał pracę z ciałem i ruchem, zajęcia z sitodruku, wspólne próby z Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego / Gdansk University Choir, warsztaty wokalne, nagrania w studio Radio Mors oraz wykonanie performansu „Fanfara” podczas wernisażu „Sensoria – Sztuka i nauka naszych zmysłów” w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia.

Studenci ze Splitu, Malty, Kadyksu i Gdańska poza udziałem w licznych, inspirujących i angażujących wszystkie zmysły aktywnościach, zwiedzali region Pomorza, próbowali polskiej kuchni i zawiązywali nowe znajomości. Pamiątką i podsumowaniem kulturalnego spotkania pozostanie nagrana ostatniego dnia warsztatów piosenka „Sail on, sailor”, która wraz z teledyskiem zostanie wydana dwa tygodnie po zakończonym projekcie.