Wizyta studentki z Kadyksu w Gdańsku

Nauka, Student

💙 Przyszła pora na zaprezentowanie jednego z najlepszych przykładów współpracy, z której mogli skorzystać studenci z uczelni partnerskich SEA-EU. Na przełomie czerwca i lipca gościliśmy Dinę Santanę, studentkę z Uniwersytetu w Kadyksie, która prowadziła badania na temat polityki ekologicznej w Brazylii. Trzytygodniowy pobyt był realizowany w ramach pilotażowej wersji programu dla studentów piszących interdyscyplinarne prace magisterskie. Wybrane osoby dostały szansę przygotowania swojej pracy dyplomowej pod okiem zagranicznych naukowców z uczelni partnerskich SEA-EU. W tym przypadku rolę mentorki pełniła dr hab. Magdalena Bielenia-Grajewska, prof. UG z Wydziału Filologicznego UG.

Podczas swojego pobytu studentka miała okazję poznać Uniwersytet Gdański od najlepszej strony! Oprócz intensywnych godzin spędzonych w na Wydziale Filologicznym i Bibliotece UG, Dina spotkała się z Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, dr hab. Anną Marią Jurkowską-Zeidler, prof. UG by omówić rolę studentów w sojuszu oraz plany dalszej współpracy w ramach SEA-EU. W programie znalazła się także wizyta w Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG, podczas której dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG zaprosiła Dinę do udziału w warsztatach oraz spotkaniach sieciujących ze społecznością akademicką i zagranicznymi ekspertami. Niemałą rolę podczas pobytu odegrał też dr Karel Igor Dolinski, absolwent UG, którego przodkowie wyemigrowali z ziem polskich do Brazylii na początku XX wieku. Jego praca doktorska pod tytułem „Problem wykluczenia społecznego i segregacji terytorialnej w Kurytybie w Brazylii” była idealnym tematem do rozmów z Diną.

Nie zabrakło również wycieczki po kampusie Uniwersytetu Gdańskiego, którą zorganizowało Biuro Współpracy Międzynarodowej. Największe wrażenie na Dinie zrobiły zbiory w Muzeum Inkluzji Bursztynu oraz gwiazda Wydziału Biologii, czyli szkielet płetwala zwyczajnego.  A najpiękniejsze zdjęcia możecie podziwiać ze spaceru po Trójmieście, którego przewodnikami byli studenci z Międzyuczelnianego Wydział Biotechnologii UG I GUMed, Marta Kustosz i Maciek Małolepszy.