Wizyta Prorektor w Portugalii

Współpraca

🇵🇹 W ostatnim tygodniu marca na kampusie Uniwersytetu w Algarve odbyło się pierwsze spotkanie rektorów ds. internacjonalizacji uniwersytetów SEA-EU. Wydarzenie było poświęcone strategii współpracy pomiędzy dziewięcioma uczelniami partnerskimi oraz eksterytorialnej koncepcji rozwoju sojuszu poza Europą. Jednym z punktów programu była także organizacja kongresu SEA-EU z udziałem zewnętrznych interesariuszy i członków stowarzyszonych pod koniec tego roku. Uniwersytet Gdański reprezentowała Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG 💙