Staff Week Research Integrity and Open Science

Pracownik Administracyjny, Pracownik Naukowy

🇩🇪 W ostatnich tygodniach Uniwersytet w Kilonii zorganizował międzynarodowe spotkanie poświęcone tematyce „Research Integrity and Open Science” przeznaczone dla społeczności uniwersyteckich SEA-EU. Udział w wydarzeniu związany był z pracami w grupach roboczych w ramach projektu SEA-EU 2.0. Uniwersytet Gdański reprezentowała mgr Magdalena Zieniutycz z Biura Współpracy Międzynarodowej oraz dr Emilia Leszkowicz z Wydziału Biologii. Szkolenia pozwoliły zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi etyki i rzetelności w badaniach naukowych oraz otwartej nauki (otwartego dostępu do danych, wiedzy, weryfikowalności badań naukowych).

Poruszono także kwestie mentoringu w budowaniu kariery naukowej. Warsztatowy charakter zajęć umożliwił wymianę opinii i doświadczeń pomiędzy pracownikami różnych uczelni SEA-EU. W szkoleniu wzięli udział zarówno doświadczeni naukowcy i dydaktycy, osoby będące na początku kariery naukowej, jak i pracownicy administracji, co pozwoliło na spojrzenie na prezentowane zagadnienia z różnych perspektyw.