SEA-INNOVATE HUB

Nauka, Partnerzy, Pracownik Naukowy

Ruszyła platforma SEA-INNOVATE HUB, oferująca liczne kursy, okazje do nawiązania współpracy międzynarodowej oraz szansę na realizację projektów naukowo-badawczych, projektów B+R czy komercjalizację badań. To wynik wspólnych działań sześciu europejskich uniwersytetów nadmorskich SEA-EU w ramach projektu ReSEArch-EU.

SEA-INNOVATE HUB składa się z trzech filarów: wymiany dobrych praktyk, narzędzia Marketplace oraz bazy danych kontaktów i usług. Platforma ma na celu uproszczenie nawiązywania współpracy między biznesem a instytucjami szkolnictwa wyższego, zwłaszcza w obszarze badań naukowych. Dzięki niej można nawiązać kontakty z ekspertami z różnych środowisk i dyscyplin czy zdobyć niezbędne kompetencje związane z przedsiębiorczością.

Wymiana dobrych praktyk

SEA-INNOVATE HUB to przestrzeń do wymiany wiedzy i umiejętności między uczelniami. Jedną z funkcji platformy jest SEA-EU Academy, czyli środowisko do organizowania i promowania wirtualnych szkoleń, seminariów i webinarów. Dzięki niej pracownicy wszystkich sześciu uczelni zaangażowanych w projekt nie tylko zdobędą nowe umiejętności, ale także wzmocnią współpracę międzyuczelnianą poprzez wymianę know-how.

W części platformy poświęconej wymianie dobrych praktyk znajduje się także podsumowanie inicjatywy ReSEArch-EU – Spin-Off Competence Lab, w ramach której przygotowano cykl spotkań nt. kompetencji miękkich (rozwiązywanie problemów, zdolności przedsiębiorcze) i twardych (wiedza na temat praw własności intelektualnej, zarządzanie innowacjami), które poprowadzili eksperci z uczelni SEA-EU.

Na stronie znajduje się także dokument pt. „Strategie angażowania interesariuszy”, w którym zawarte są m.in. różne analizy nawiązywania i realizacji współpracy zewnętrznej uczelni SEA-EU.

Narzędzie MARKETPLACE

Zakładka „Marketplace Tool” ułatwia nawiązywanie kontaktów pomiędzy naukowcami a środowiskiem biznesowym. Dzięki niemu przedstawiciele przedsiębiorstw mogą bezproblemowo odnaleźć jednostki czy zespoły naukowców, które oferują poszukiwane przez nich usługi. Jednocześnie platforma umożliwia nawiązywanie kontaktów do dłuższych projektów i może być przyczynkiem do długotrwałej współpracy biznesowo-naukowej.

Na stronie umieszczono różnorodne usługi: od analiz i ekspertyz po kursy i szkolenia. Obecnie na platformie można znaleźć już ponad 50 ofert wystawionych przez badaczy z uczelni SEA-EU.

Bazy danych usług i kontaktów

SEA-INNOVATE HUB to także platforma do współpracy między naukowcami. W prowadzonej od kwietnia 2020 r. bazie danych znajduje się już ponad 500 grup badawczych i 142 pozycje infrastruktury badawczej. Platforma jest stale aktualizowana. Naukowcy ze wszystkich uniwersytetów partnerskich SEA-EU mogą dzięki niej znajdować grupy badawcze w celu rozpoczęcia współpracy.

SEA-INNOVATE HUB

aut. Marcel Jakubowski