Relacja ze Staff Weeku w Kilonii

Nauka, Pracownik Administracyjny, Pracownik Naukowy

W warsztatach i spotkaniach projektowych w ramach Sojuszu SEA-EU uczestniczyła w Kilonii delegacja Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowcy oraz pracownicy uczelni brali udział w dwóch wydarzeniach SEA-EU: warsztatach „Migration Narratives” oraz „Teaching Staff Week: Micro-credentials: implementation and teaching”.

W skład delegacji wchodzili: dr Grzegorz Welizarowicz i dr hab. Arkadiusz Misztal, prof. UG z Zakładu Amerykanistyki Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Wydziału Filologicznego, dr Julia Ziółkowska z Zakładu Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Nauk Społecznych oraz mgr Asia Pleskot z Biura Kształcenia. Ponadto w tym samym czasie odbyło się spotkanie projektowe Joint Programme Working Group, w którym udział wzięli przedstawiciele Biura kształcenia UG: Dyrektorka mgr Anna Smykowska oraz mgr Marek Kościelniak.

Warsztat Migration Narratives

Pierwsze dni delegacji upłynęły pod znakiem warsztatów „Migration Narratives”. Wzięli w nich udział badacze skupieni w grupie roboczej American Studies działającej w ramach SEA-EU. Celem warsztatów było opracowanie wspólnego modelu teoretycznego oraz pedagogicznego na temat narracji migracyjnych w ujęciu łączącym perspektywę europejską z zagadnieniami American Studies. Efektem ma być także stworzenie wspólnego projektu badawczego oraz kooperatywnego programu nauczania studiów amerykanistycznych w ramach współpracy SEA-EU. Warsztaty zostały zorganizowane przez prof. Juttę Zimmermann oraz jej zespół pracujący na Wydziale Anglistyki Christian Albrechts Universität w Kilonii.

Podczas dwóch dni spotkań, rozmów i analizy case studies omówiono między innymi zagadnienia dotyczące współpracy badawczej, kształcenia czy narracji migracyjnych. Warsztat potwierdził duży potencjał współpracy pomiędzy partnerami SEA-EU w dziedzinie studiów amerykanistycznych. Partnerzy z SEA-EU prezentują wysoki standard badawczy oraz poziom merytoryczny.

Ponadto partnerzy opracowali koncepcję wspólnego kursu na temat narracji migracyjnych przeprowadzanego w systemie Blended Intensive Program (BIP). Koncepcja ma odzwierciedlać i odpowiadać na główne założenia Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego, czyli internacjonalizację programu, wprowadzenie wspólnych programów i stopni, promocję inkluzywności, zrównoważonego rozwoju i wielojęzyczności.

Teaching Staff Week: Micro-credentials: implementation and teaching

27-29 września 2023 r. odbyło się kolejne wydarzenie: “Teaching Staff Week: Micro-credentials: implementation and teaching” zorganizowane przez zespół SEA-EU Uniwersytetu Chrystiana Albrechta w Kilonii. W warsztacie wzięli udział nauczyciele i pracownicy administracji reprezentujący wszystkie uczelnie z sieci SEA-EU. Celem Staff Weeku było wypracowanie pionierskiego modelu pedagogicznego odnośnie do mikropoświadczeń w odpowiedzi na rekomendację Rady Europy zawartą w RECOMMENDATION on a European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability.

Podczas tego wydarzenia partnerzy przedstawili zaawansowanie poszczególnych uczelni we wprowadzeniu mikropoświadczeń oraz omówili ogólny model programu, jaki mógłby być wprowadzony w tym zakresie w ramach sieci SEA-EU. Implementacja mikropoświadczeń może odbywać się poprzez zajęcia specjalistyczne do wyboru (open electives) otwarte dla wszystkich partnerów, na wszystkie programy studiów oraz poziomy nauczania.

Wydarzenie odbyło się w dniach 25-29 września 2023.

oprac. ZP