Rejs SEA-EU

Nauka, Partnerzy

🌊 Nadszedł długo oczekiwany dzień dla SEA-EU!
Możemy uroczyście ogłosić rozpoczęcie pierwszego rejsu naukowo-badawczy realizowanego z uczelniami partnerskimi SEA-EU. Bohaterem podróży jest Oceanograf będący najbardziej zaawansowaną jednostką badawczą swojego typu na całym naszym kontynencie ⚓

Wspólny rejs badawczy Sojuszu SEA-EU został zainicjowany przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Piotra Stepnowskiego, w celu promowania działań Sojuszu oraz wzmocnienia współpracy naukowej instytucji partnerskich. Rejs ma na celu połączenie międzynarodowej wiedzy partnerów w celu zbadania ważnych kwestii środowiskowych w skali ogólnoeuropejskiej. Rejs odbędzie się na pokładzie statku badawczego r/v Oceanograf, którego właścicielem jest Uniwersytet Gdański. Statek oferuje wysokiej jakości sprzęt nawigacyjny i badawczy oraz nowoczesną przestrzeń laboratoryjną i magazynową do prowadzenia interdyscyplinarnych badań na morzu. Spośród 17 indywidualnych propozycji badawczych konsorcjum zaakceptowało trzy projekty, które będą realizowane podczas rejsu z Gdańska do Kadyksu:
🔸 Akumulacja gazu w osadach powierzchniowych szelfu kontynentalnego w ujęciu interdyscyplinarnym,
🔸 Jakość powietrza w europejskich obszarach przybrzeżnych
🔸 Wielkoskalowe badania porównawcze mikroplastików w europejskich wodach przybrzeżnych.

Dla każdego projektu powołano międzynarodowy zespół badawczy, w skład którego wchodzą naukowcy ze wszystkich uczelni partnerskich SEA-EU, w celu opracowania wspólnych i efektywnych kosztowo programów badawczych. W ramach projektów wykonywane będą prace na morzu (pobieranie próbek i pomiary in-situ) oraz analiza pobranych próbek i opracowanie zarejestrowanych danych. Planowana kampania badawcza obejmuje pomiary ciągłe w profilach wzdłuż europejskich wybrzeży podczas całego rejsu, pobieranie próbek chemicznych, geologicznych i biologicznych w wybranych miejscach na trasie (w sumie w 17-u punktach badawczych, w tym w ujściach głównych rzek europejskich), a także rejestrację danych w kolumnie wody (badania hydroakustyczne) wzdłuż wyznaczonych transektów oraz pomiary jakości powietrza.

W ramach pierwszego projektu badawczego zostaną przeprowadzone pomiary hydro- i sejsmoakustyczne wraz z analizą próbek wody pobranych w pionowych profilach pod kątem obecności i emisji gazów takich jak metan, dwutlenek węgla czy podtlenek azotu (rozeta CTD). Ponadto, zostaną również pobrane próbki makrofauny bentosowej w celu określenia adaptacji tych organizmów do bytowania w obszarach osadów powierzchniowych nasyconych gazem . Projekt ma na celu ocenę wpływu emisji gazów na środowisko morskie i będzie realizowany przez międzynarodowy zespół z UG, CAU, UCA i UM. W ramach drugiego projektu, w portach Gdańska, Gdyni, Kilonii, Brestu i Kadyksu będą zbierane aerozole do analizy koncentracji pyłu zawieszonego i związanych z nim związków chemicznych w celu oceny geograficznej zmienności zanieczyszczenia powietrza. Prace terenowe i analityczne będą prowadzone przez naukowców z UG i UBO. W ramach trzeciego projektu planuje się pobranie próbek z warstwy granicznej na styku wody morskiej i powietrza (tzw. mikrowarstwy), osadów powierzchniowych i zooplanktonu, które zostaną zbadane pod kątem obecności mikroplastików, aby określić dystrybucję tych antropogenicznych zanieczyszczeń w europejskich wodach przybrzeżnych. W projekcie uczestniczą naukowcy z czterech uniwersytetów partnerskich SEA-EU, tj. z UG, UBO, CAU i UNIST.

Wyniki analiz laboratoryjnych oraz opracowane dane zostaną zaprezentowane do końca 2022 roku, a w późniejszym czasie otrzymane wyniki ukażą się w ramach publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych..

📰 Codzienna relacja z rejsu będzie dostępna na 👉 stronie UG.