Polish Day w Kadyksie

Pracownik Administracyjny, Współpraca

🇵🇱🇪🇸 Ostatnio prezentowaliśmy garść wspomnień ze słonecznego Splitu, a teraz przyszła kolej na podsumowanie wyjazdu do równie malowniczego Kadyksu. Delegacja Uniwersytetu Gdańskiego w składzie Kanclerz ds. Infrastruktury i Administracji mgr Leszek Fiertek oraz przedstawiciele Wydziału Prawa i Administracji, Działu Kadr, Biura Karier, Biura Projektów Naukowych, Biura SEA-EU oraz Sekcji Obsługi Programu ERASMUS+ mieli okazję odwiedzić Uniwersytet w Kadyksie. Celem wizyty było omówienie otwartej polityki internacjonalizacji uczelni partnerskich SEA-EU oraz rozeznanie funkcjonowania pokrewnych jednostek administracyjnych. W programie uwzględniono także międzynarodowe warsztaty oraz wymianę dobrych praktyk w zakresie rekrutacji i mobilności. Ostatniego dnia, który przypadał na Narodowe Święto Niepodległości w Polsce, grupa zaproszona została na tematyczny piknik „Polish Day” na kampusie UCA w Puerto Real.
Całość relacji dostępna na stronie.