Podsumowanie kursu ShakEspeAre-EU

Kultura, Nauka, Student

❤️ Kilka słów o jednej z najważniejszych inicjatyw studenckich, którą organizowaliśmy jako Uniwersytet Gdański w ramach SEA-EU…

W dniach 23-27 maja gościliśmy w Gdańsku studentów z partnerskich uczelni SEA-EU z Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu i Malty, którzy przez cały tydzień uczestniczyli w kursie intensywnym „ShakEspeAre-EU”. Głównym celem wydarzenia było poszerzenie wiedzy na temat dzieł Szekspira i ich wpływu na kulturę europejską. Dzięki multidyscyplinarnym wykładom i warsztatom uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się twórczości dramaturga ze Stratfordu z wielu perspektyw. Szekspir, odmieniany przez wszystkie przypadki, przeglądał się w wielu dziedzinach sztuki i różnorodnych odczytaniach, stając się inspirującym tworzywem do dalszych indywidualnych poszukiwań.

Podczas warsztatów zatytułowanych „Translating Shakespeare’s drama into movement” uczestnicy przygotowali własną interpretację prologu z „Romea i Julii” i zaprezentowali ją podczas spektaklu „William on my mind”, który odbył się 26 maja z udziałem władz Uczelni i władz Miasta. Używając swoich ojczystych języków sprawili, że Szekspir wybrzmiał na scenie po polsku, maltańsku, chorwacku, hiszpańsku, francusku, niemiecku i w oryginale – po angielsku. Poruszająca scena, którą przygotowali, spotkała się z gorącym przyjęciem ze strony licznie zebranej publiczności.

Dopełnieniem programu kulturalnego i naukowego były aktywności turystyczne. Uczestnicy zwiedzili Gdański Teatr Szekspirowski, będący jedną ze współczesnych wizytówek Gdańska, a także Europejskie Centrum Solidarności i sąsiadujący z Gdańskiem Sopot. Podczas tygodniowego pobytu grupa doskonale się zintegrowała i wprowadziła w życie jeden z celów strategicznych SEA-EU – wzmocnienie poczucia tożsamości europejskiej pomiędzy członkami sojuszu.

Kurs został zorganizowany przez niezastąpioną Basię Madany i Magdę Niestoruk z Akademickiego Centrum Kultury we współpracy z Wydziałem Filologicznym, Centrum Języków Obcych i Teatrem Szekspirowskim.