O NAS

Uniwersytet Gdański znalazł się w elitarnym gronie nagrodzonym w konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym ze środków Programu Erasmus+. Inicjatywa ma na celu zbudowanie ponad narodowych sojuszy instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE ze wspólną długoterminową strategią oraz europejskimi wartościami.

W ramach tej działalności tworzymy konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas – SEA-EU). Naszymi partnerami są Uniwersytet w Kadyksie (Hiszpania), Uniwersytet Zachodniej Bretanii (Francja), Uniwersytet Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy), Uniwersytet w Splicie (Chorwacja) i Uniwersytet Maltański w Valletcie (Malta). Od stycznia 2023 roku do sojuszu zostały przyjęte nowe uczelnie: Uniwersytet w Algarve (Portugalia), Uniwersytet Parthenope w Neapolu (Włochy) i Uniwersytet Nord (Norwegia). W SEA-EU 2.0 będzie zaangażowanych 9 uniwersytetów kształcących ponad 150 000 studentów i zatrudniających 18 000 pracowników.

Naszą wizją jest stworzenie międzynarodowego, wieloetnicznego, wielojęzycznego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego, który będzie wzmacniał współpracę naukową i dydaktyczną, a także wspierał innowacje oraz transfer wiedzy. Łączy nas kulturowa i gospodarcza tradycja związana z morzem. Swoim zasięgiem obejmujemy prawie wszystkie morza i oceany, które tworzą północne, zachodnie i południowe fasady kontynentu europejskiego: Morze Bałtyckie, Ocean Atlantycki, Morze Północne, Morze Śródziemne i Morze Adriatyckie. Co najważniejsze, sektor morski ma strategiczne znaczenie dla gospodarek naszych dziewięciu regionów i stanowi on główne cele naszej edukacji i badań naukowych.

SEA-EU w liczbach