MISJA

SEA-EU jako Uniwersytet Europejski stanie się między uniwersyteckim kampusem, po którym studenci, doktoranci, pracownicy oraz badacze będą mogli swobodnie się przemieszczać. Społeczność naukowa będzie dzielić się wiedzą, platformami oraz zasobami w celu realizacji wspólnych programów nauczania lub modułów obejmujących różne dyscypliny. Dla wszystkich członków oznacza to także ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami, lokalnymi władzami, pracownikami naukowymi oraz badaczami w celu znalezienia rozwiązań wyzwań zrównoważonego rozwoju gospodarczego. 

Jako SEA-EU dążymy do zrównoważonego rozwoju poprzez zapewnienie najwyższej jakości kształcenia i badań naukowych na studiach wyższych. Zależy nam na rozwijaniu nowych form współpracy, mających na celu konsolidację oraz rozszerzenie działalności uczelni wchodzących w skład konsorcjum. Dzięki czemu staną się one międzynarodowymi punktami kontaktowymi ds. studiówi badań naukowych związanych z morzem. Zachęcamy do zapoznania się z 📲 dossier projektu

priorytetowe obszary badawcze

badania morza i zagadnień morskich