Konferencja mikrobiologii głębin morskich w Breście

Nauka

Prof. Tadeusz Kaczorowski i Dr Anna-Karina Kaczorowska na konferencji poświęconej mikrobiologii głębin morskich zorganizowanej na Uniwersytecie w Breście, partnerskiej uczelni SEA EU

W dniach 15 i 16 września 2022 r. w Breście, we Francji, koordynatorzy projektu INDEPTH, Prof. Tadeusz Kaczorowski i Dr Anna Karina-Kaczorowska wzięli udział w konferencji poświęconej mikrobiologii głębin morskich. Uniwersytet w Breście jest światowym liderem badań z zakresu mikrobiologii morza. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu ostatnich osiągnięć w tym zakresie. Uniwersytet Gdański jako uczelnia partnerska w konsorcjum SEA-EU aktywnie włącza się w międzynarodową wymianę naukową. Spotkanie było możliwe dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy Prof. Mohamedem Jabbarem z Uniwersytetu w Breście a mikrobiologami z naszej uczelni.

Tematyka konferencji bliska jest celom polsko-norweskiego projektu INDEPTH („Granice życia: różnorodność, strategie adaptacyjne oraz potencjał biotechnologiczny mikroorganizmów żyjących w głębinach morskich Arktyki”), realizowanego na Wydziale Biologii naszego uniwersytetu we współpracy z Uniwersytetem w Bergen (Prof. Ida H. Steen i Dr Runar Stokke), Uniwersytetem Warszawskim (Prof. Łukasz Dziewit) i Instytutem Chemii Bioorganicznej w Poznaniu (Prof. Wojciech Rypniewski).