Kolejna współpraca w ramach BIP

Nauka, Pracownik Naukowy, Student

Pracownia Badawcza Between.Pomiędzy współorganizuje kurs Blended Intensive Programme Choreographic project and collaborative work between Science, Art and Creation w ramach programu SEA-EU

12 lutego 2024 roku rozpoczął się kurs BIP (Blended Intensive Programme) zatytułowany Choreographic project and collaborative work between Science, Art and Creation. Głównymi organizatorami kursu są Uniwersytet Zachodniej Bretanii w Breście (Francja), Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet w Splicie (Chorwacja). Kurs realizowany jest w ramach programu współpracy SEA-EU. Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego koordynatorami wydarzenia są  dr Katarzyna Pastuszak oraz dr. hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG z Zakładu Badań nad Sztukami Scenicznymi IAiA. W programie udział biorą studenci i wykładowcy z Gdańska, Splitu, Malty, Kadyksu oraz Kilonii.

W ramach kursu BIP 15 lutego Tomasz Wiśniewski i Katarzyna Pastuszak wygłosili wykład Between Bodies & Landscapes, podejmujący temat relacji między ciałem a krajobrazem w sztukach performatywnych. Tomasz Wiśniewski omówił organizowane w ciągu ostatnich piętnastu lat w ramach festiwalu Between.Pomiędzy działania realizowane na styku praktyki artystycznej i badawczej. Wykład był okazją do podsumowania dotychczasowej pracy laboratoryjnej, jak również koncepcji warsztatów teatralnych z udziałem aktorów, studentów i badaczy. Z kolei Katarzyna Pastuszak przedstawiła studium przypadku badań praktycznych (practice as research), skupiając się na pracy własnej prowadzonej w ubiegłym roku w ramach Pracowni Badawczej Between.Pomiędzy. Było to przygotowanie słuchaczy do praktycznej części kursu.

W dniach 13–19 marca Tomasz Wiśniewski i Katarzyna Pastuszak wraz z grupą studentów UG gościć będą w Breście, gdzie przeprowadzą praktyczną część kursu. Będzie to jednocześnie okazja do wypracowywania dalszej współpracy z partnerskimi uniwersytetami. Podczas pobytu w Breście (obok zajęć teoretycznych i artystycznych) Katarzyna Pastuszak oraz studenci UG uczestniczyć będą w warsztatach pracy twórczej nad spektaklem, który wieńczyć będzie całość kurs. Premiera spektaklu w choreografii Elizabeth Schwarz odbędzie się 19 marca 2024 podczas międzynarodowego festiwalu RESSAC w Breście. W spektaklu wystąpią studenci z Gdańska, Splitu, Malty, Kadyksu oraz Kilonii.

Współpraca między Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem w Breście została zainicjowana w 2022 roku przez Tomasza Wiśniewskiego i Christine Paillard. W 2023 roku pięcioro studentów z Brestu wzięło udział w praktyczno-badawczym warsztacie performatywnym prowadzonym przez Katarzynę Pastuszak na Uniwersytecie Gdańskim podczas konferencji naukowej The Geography of The Theatre Imagination. Warsztat nosił tytuł Mapping Bodies, Landscapes and Relations: Practice Research workshop i odbywał się w dniach 18–20 maja 2023 roku na Sali Teatralnej im. Jerzego Limona. W warsztacie udział wzięli obok studentów z Uniwersytetu Zachodniej Bretanii w Breście, także studenci Uniwersytetu Gdańskiego oraz badacze/praktycy z Federalnego Uniwersytetu w Goiás – Goiânia (Brazylia) i Narodowej Akademii Sztuk „George Enescu” w Jassach (Rumunia). Organizacja wydarzenia możliwa była dzięki współpracy prowadzonej przez Europejski Uniwersytet Nadmorski (SeaEU) w ramach umów bilateralnych z zagranicznymi instytucjami. Dostępny jest film dokumentujący te działania (VIDEO Mapping Bodies_Between.Pomiedzy 2023_documentary (vimeo.com)) oraz ich podsumowanie (Between.Pomiędzy | Festiwal Rozproszony).

Więcej o kursie BIP: https://www.univ-brest.fr/festival-ressac/fr/actualite/genesis-growth-and-transformation