KiTE – Kiel Training for Excellence

Nauka, Pracownik Naukowy

Uniwersytet Christiana-Albrechta w Kilonii, w kolaboracji z Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), zaprasza do udziału w programie KiTE – Kiel Training for Excellence. KiTE to program doskonalenia rozwoju dla naukowców z całego świata, którzy zainteresowani są prowadzeniem niezależnych, interdyscyplinarnych badań powiązanych z choć jednym z czterech priorytetowych obszarów badawczych (PRA) na Uniwersytecie w Kilonii:

  • Kiel Life Science (KLS),
  • Kiel Marine Science (KMS),
  • Kiel Nano, Surface and Interface Science (KiNSIS),
  • Societal, Environmental and Cultural Change (SECC).

Biuro SEA-EU w Kilonii zachęca osoby zainteresowane rozwojem kariery w zakresie prowadzonych badań do zgłaszania pomysłów projektowych. Inicjatywa przewiduje nabór na 8 pozycji postdoc. Oferowana jest 36-miesięczna umowa o pracę w pełnym wymiarze, z pełnym ubezpieczeniem oraz miesięcznym dodatkiem badawczym w wysokości €500 na realizację projektu badawczego. Roczne wynagrodzenie obejmuje obowiązkowe składki wraz z podatkami i wyniesie od  €67 000 do  €75 000.

Warunki złożenia wniosków

Wnioskodawcami mogą być naukowcy z tytułem doktora dowolnej narodowości, którzy nie mają więcej niż 4 lat doświadczenia badawczego od momentu ukończeniu doktoratu. Kandydaci nie mogą mieszkać czy też prowadzić działalności w Niemczech przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, w ciągu 3 lat przed upływem składania wniosków konkursowych.


Proces aplikacyjny

W pierwszej kolejności należy wybrać mentora chętnego do poprowadzenia projektu. Tylko propozycje z pisemnym zobowiązaniem mentora będą rozpatrywane.Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie w języku angielskim. Nabór będzie sprawiedliwy pod względem płci i oparty na osiągnięciach kandydata.

Czerwiec – Lipiec 2023 r.

Ocena wniosków pisemnych

Sierpień – Wrzesień 2023 r.

Rozmowy kwalifikacyjne & prezentacje oryginalnych projektów

Kryteria: doskonałość projektu (50%), potencjalny wpływ projektu (30%) oraz jakość i efektywność realizacji projektu (20%)

Wrzesień – Październik 2023 r.

Decyzja o przyznaniu finansowania

Styczeń – Marzec 2024 r.

Rozpoczęcie projektów stypendystów

Dokumenty aplikacyjne (do pobrania na www.uni-kiel.de/en/kite)

  • CV,
  • Formularz projektowy,
  • Formularz zgłoszeniowy,
  • Ocena etyki projektowej,
  • Pisemne zobowiązanie mentora,
  • Transkrypcje ocen i świadectw ukończenia studiów.

Termin rejestracji mija 31 maja 2023 roku, o godzinie 23:59.

Kontakt do koordynatora

dr Nadezhda Kakhro, e-mail: nkakhro@pz.uni-kiel.de

Więcej szczegółów poniżej:

www.uni-kiel.de/en/kite

Oferowana jest 36-miesięczna umowa o pracę z rocznym wynagrodzeniem od €67 000 do €75 000 obejmującym obowiązkowe składki i podatki.  

W SKRÓCIE

Co?
KiTE – Kiel Training for Excellence
Dla kogo?
Dla młodych naukowców
Termin rejestracji
Do 31 maja 2023 roku
Termin rozpoczęcia programu
Styczeń 2024 roku
Jak dołączyć?
Wypełniając dokumenty
TUTAJ