Goście SEA-EU na Wydziale Historycznym UG

Pracownik Naukowy

🎓 W ramach konkursu Research Potential Database, ogłoszonego dla uczelni partnerskich SEA-EU, na Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego przyjechali prof. Yves Coativy z Uniwersytetu w Breście oraz prof. Gonzalo Butron Prida z Uniwerystetu w Kadyksie. Zagraniczni naukowcy spotkali się z prof. dr hab. Beatą Możejko i dr hab. Magdaleną Nowak, prof. UG., aby omówić szerzej projekt dotyczący “public history”, którego celem jest edukacja społeczeństwa na temat wspólnej historii zaangażowanych w ten projekt krajów: Chorwacji, Francji, Niemiec i Polski. Goście mieli okazję także porozmawiać z Dziekanem Wydziału Historycznego dr hab. Arkadiuszem Janickim, prof. UG na temat obecnej sytuacji humanistyki na swoich uniwersytetach oraz o wyzwaniach stojących przed nauką. Zachęcamy do zapoznania się z relacją z wizyty i wywiadem z koordynatorkami projektu na stronie.