Discover SEA-EU diversity – projekt filmowy

Nauka

🎥 Wszystkie uniwersytety SEA-EU łączy wspólna morska tożsamość zbudowana na historii, kulturze, specyfice gospodarki oraz środowisku naturalnym. By przybliżyć naszej społeczności wyjątkowość każdego z regionów stworzono projekt filmowy prezentujący tożsamość kulturową, znane osobowości, historię miast, uwarunkowania ekonomiczne oraz przyrodnicze naszych regionów. Jako pierwszą przedstawiamy serię poświęconą środowisku naturalnemu Malty, Bretanii, Pomorza, Zatoki Kadyksu i obszarowi kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn.

A jakie tematy zostały omówione przez ekspertów ze wszystkich uczelni partnerskich sojuszu?
Osobom zainteresowanym procesem planowania rozwoju i rozbudowy miast w zgodzie ze środowiskiem naturalnym polecamy film Marii de Andres oraz Geman Ramirez Guerrado, które omawiają w nim przypadek Kadyksu. Z kolei Tanita Averes z Uniwersytetu Christiana-Albrechta objaśniła geologiczną genezę powstania klifów oraz plaż w okolicach Kilonii. W swoim wykładzie skupiła się także na organizmach żywych i wymarłych (w formie skamielin), które możemy spotkać w lokalnych wodach. Podobnego tematu podjął się również Sébastien Gallet z Uniwersytetu Zachodniej Bretanii przedstawiając po krótce naturalne dziedzictwo Półwyspu Bretońskiego słynącego z malowniczych wrzosowisk i torfowisk. Ritienne Gauci z Uniwersytetu Maltańskiego opowiedziała o specyfice archipelagu Wysp Maltańskich, który zachwyca krajobrazem skał osadowych, głównie wapieni koralowych. W serii nie zabrakło także odcinka poświęconego bogactwu fauny i flory Pomorza Gdańskiego, który poprowadziła dr Dorota Myślińska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Sébastien Gallet z Uniwersytetu Zachodniej Bretanii

Tanita Averes z Uniwersytetu Christiana-Albrechta

Ritienne Gauci z Uniwersytetu Maltańskiego

Maria de Andres oraz Geman Ramirez Guerrado z Uniwersytetu w Kadyksie

Dr Dorota Myślińska z Uniwersytetu Gdańskiego